1. Identifikace zařízení
2. Popis závady
3. Kontaktní údaje